Anasayfa / Bilgi / Postacı Tarafından Muhtara Bırakılan Tebligat Geçerli Sayılır mı ?

Postacı Tarafından Muhtara Bırakılan Tebligat Geçerli Sayılır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Günlük hayatta zaman zaman herkes kapısına posta dağıtıcısı tarafından yapıştırılmış haber verme kağıdı ile karşılaşabilmektedir.

Bu durum genelde mahkeme veya savcılıklar, icra müdürlükleri, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen tebligatlarda, trafik cezalarında söz konusu olmakta, belirtilen adreste dağıtım esnasında kimsenin olmaması veya adreste bulunan kişinin tebliğ etmekten imtina etmesi halinde, posta dağıtıcısı tarafından kapıya haber verme kağıdı yapıştırılmakta, tebliğ edilmesi gereken evrak ise mahalle muhtarına bırakılmaktadır.

Ancak 7201 sayılı Tebligat Kanunu 21 inci madde uyarınca, haber verme kağıdının kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilmektedir. Çünkü söz konusu maddede;

– Kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbirinin gösterilen adreste bulunmaması veya tebellüğden imtina etmesi (çekinmesi) halinde, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine ya da zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildireceği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağı,

– Gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olması halinde, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine ya da zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, bu durumda da ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağı,

– Muhtarın, ihtiyar heyeti azalarının, zabıta amir ve memurlarının yukarıdaki belirtildiği şekilde kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecbur oldukları,

belirtilmiştir.

Dolayısıyla mahkeme ve savcılıklar, icra müdürlükleri, emniyet (trafik), diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen tebligatların, adreste o an kimsenin bulunmaması veya tebliğden kaçınılması nedeniyle tebliğ edilememesi halinde kapıya haber verme kağıdının yapıştırılması ve evrakın muhtarlığa bırakılması halinde, o gün itibariyle ilgili kişiye tebligat yapılmış sayılmakta, ilgili kişinin haber verme kağıdını görmemiş olması dahi sonucu değiştirmemektedir.

Dolayısıyla ilgili tebligatta herhangi bir süre öngörülmüşse, kapıya haber verme kağıdının yapıştırıldığı günden sonraki gün verilen süre işlemeye başlar.

Bu nedenle de nüfusta gerçek adresin kayıtlı olmasının büyük önem taşıdığı daha önce Nüfusta Gerçek Adresiniz Kayıtlı Değilse Başınıza Ağrıyabilir başlıklı yazıda belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)