Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; nitelikleri itibariyle devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak işletilen ya da nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenleneceği belirtilmiş, bu Yönetmelikte söz konusu Kanun hükmüne istinaden çıkarılarak 7 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte söz konusu 76/2. Maddede belirtilen konularda düzenlemeler yer almaktadır.

4857 sayılı Kanunun 104/1. Maddesinde de belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir (2014 yılı için bin 343 lira).

Yönetmelik uyarınca; işveren veya işveren vekillerinin, postalar yani verdiye halinde çalışılacak işyerlerinde, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalışacak işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatilleri ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmeleri zorunludur.

Yönetmelikte;

– Düzenleme ve ilan yükümlülüğü,

– İşçi postaları sayısının düzenlenmesi,

– Gece çalıştırılma yasağı,

– Ücretten indirim yapılamayacağı,

– Gece çalışma süresi,

– İşçi postalarının değişme süresi,

– Posta değişiminde dinlenme süresi,

– Ara dinlenmesi,

– İsim listeleri,

– Hafta tatili,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.