Anasayfa / Yargı Kararları / Prim Borçları İle İlgili Yargıtay Kararları

Prim Borçları İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

• Asıl işveren ve aracının sorumluluğu

• Borç yapılandırması

• Çıraklık eğitim merkezi müdürünün sigorta primlerinden sorumluluğu

• Eski ve yeni işverenler

• Gecikme faizi

• Gecikme zammı

• Gecikme zammına yürütülen faiz

• Görevli mahkeme

• Haczedilemeyecek mallar

• Hak düşürücü süre

• Haksız iktisab

• İcra inkar tazminatı

• İcra takibinin iptali

• İhtirazi kayıt

• İşçinin dava hakkı

• İşlemin iptali

• İşsizlik sigortası primi

• İşveren sigorta prim paylarında teşvik

• İtiraz süreleri

• Kurum işleminin iptali

• Libya’da işçi çalıştırılması

• Menfi tespit davası

• Müşterek ve müteselsil sorumluluk

• Müteselsil borç

• Ödeme emrinin iptali

• Ödeme emrinin kesinleşmesi

• Özelleştirme öncesi borçlar

• Prim borcu nedeniyle yapılan ödeme emirlerinin iptali

• Prim borçlarına halef olma

• Primlerin ödenmesi

• Teminat isteme

• Tüzel yöneticilerin sorumluluğu

• Üst düzey yönetici

• Yersiz ve yanlış alınan prim

• Zamanaşımı