Anasayfa / Bağkur / Prim Borcunu Ödeyenin Geriye Dönük Sağlık Giderleri Karşılanır mı ?

Prim Borcunu Ödeyenin Geriye Dönük Sağlık Giderleri Karşılanır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, bazı sigortalıların genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlanabilmesi, yani tedavi giderlerinin Kurum tarafından karşılanabilmesi için, Kuruma hiç borcunun bulunmaması veya belirtilen miktarın üzerinde borcunun bulunmaması gerekmektedir (Bkz. Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Borcu Olmaması Gerekenler Kimlerdir ?). Bu kişilerden borcu olanların, borçlarını ödedikleri tarihten öncesine ait tedavi giderlerinin Kurum tarafından karşılanıp karşılanmayacağı hususu, Genel Sağlık Sigortası Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinin “Sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanma şartları” başlıklı 16/11. maddesinde;

“Sağlık hizmeti sunucusuna başvurulduğu tarihte; kısa ve uzun vadeli sigorta primleri dâhil genel sağlık sigortası prim borcunun olup olmadığının belirlenmesinde ödeme vadesi dolmamış prim borçları dikkate alınmaz. Prim borcu ile gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz borcu bulunması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılmayanlar, söz konusu borcu sağlık hizmeti sunucusuna başvuru tarihinden sonraki bir tarihte ödemiş olsa dahi, borcun yatırıldığı tarihe kadar yapılan sağlık hizmeti giderleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca ödenmez.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu madde uyarınca; borcun bankaya yatırıldığı tarihe kadar yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca ödenmemektedir, borcun bankaya yatırıldığı yani ödendiği tarih ve sonrasına ait giderler Kurum tarafından karşılanmaktadır.