Anasayfa / Bilgi / Prim Ertelemesi Sadece Bazı İşverenleri ve Bazı Prim Borçlarını Kapsayacak

Prim Ertelemesi Sadece Bazı İşverenleri ve Bazı Prim Borçlarını Kapsayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Başbakan tarafından 2017 yılında uygulanacak bazı teşvikler kapsamında daha önce açıklanan prim ertelemesi ile ilgili düzenleme, 27 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete yayımlanan 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 72 nci madde ile yapıldı.

Ancak söz konusu prim ertelemesinden sadece asgari ücret desteği kapsamındaki işverenler yararlanacak. Buna göre;

– 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenlerden; 2016/Aralık ile 2017/Ocak ve Şubat aylarına ait olarak asgari ücret desteğinde esas alınan gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak prim tutarı ertelenecek. Örneğin, işyerinde toplam 4 sigortalı çalışıyorsa ve toplam 120 gün (4×30=120) üzerinden işveren asgari ücret desteğinden yararlanıyorsa, bu işverenin bir ay için toplam 2.484 lira tutarındaki prim borcu erteleme kapsamına girecek.

– İşverenin talep etmesi halinde kapsama giren 2016/Aralık ayı prim borcu 2017/Ekim, 2017/Ocak prim borcu 2017/Kasım, 2017/Şubat prim borcu 2017/Aralık ayına ertelenecek. Söz konusu aylara ait primler ertelenen ayların son günü mesai bitimine kadar ödenirse, süresinde ödenmiş sayılacak ve herhangi bir gecikme zammı ve cezası (faizi) uygulanmayacak.

– 2017/Aralık ayına ait prim borcunun ödeme süresi geçmiş olduğundan, işverenin geriye dönük ödediği prim borcuna erteleme istemesi halinde, erteleme kapsamına giren prim tutarı işverenin Kuruma başka borcu varsa ona mahsup edilecek, başka borcu yoksa veya mahsup işleminden artan tutar olursa kendisine iade edilecek. Eğer işveren 2017/Ocak ayına ait prim borcunu ödemişse, talep etmesi halinde aynı işlem bu aya ait ödenmiş prim borcu için de yapılacak.

Uygulama çerçevesinde, primlerini ödemek için bankaya giden işverenler, önce erteleme kapsamına girmeyen prim borçlarını görecekler ve ödeyecekler, ardından erteleme kapsamına giren prim borçlarını görebilecekler ve isterlerse erteleme kapsamına giren prim borçlarını da ödeyecekler.

İşverenlerin asgari ücret desteği ile diğer teşviklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için, erteleme kapsamına girmeyen tutarlara ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarını süresinde ödemeleri gerekecek. Aynı şekilde asgari ücret desteğinden yararlanamayan işverenler için de herhangi bir prim ertelemesi söz konusu olmadığından, bunların da her aya ait prim borçlarını takip eden ayın son günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekecek. (isvesosyalguvenlik.com)