Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / Prim Ödeme Gün Sayısı Ay İçindeki Toplam Çalışma Saatinin Günlük Normal Çalışma Saatine Bölünmesi Suretiyle Hesaplanan Sigortalıların, Ay İçinde Kalan Süreleri İçin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri Mümkün müdür ?

Prim Ödeme Gün Sayısı Ay İçindeki Toplam Çalışma Saatinin Günlük Normal Çalışma Saatine Bölünmesi Suretiyle Hesaplanan Sigortalıların, Ay İçinde Kalan Süreleri İçin İsteğe Bağlı Prim Ödemeleri Mümkün müdür ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 7- PRİM ÖDEME GÜN SAYISI AY İÇİNDEKİ TOPLAM ÇALIŞMA SAATİNİN GÜNLÜK NORMAL ÇALIŞMA SAATİNE BÖLÜNMESİ SURETİYLE HESAPLANAN SİGORTALILARIN, AY İÇİNDE KALAN SÜRELERİ İÇİN İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEMELERİ MÜMKÜN MÜDÜR ?

CEVAP 7- Prim ödeme gün sayıları, iş mevzuatı gereğince toplam çalışma saatinin günlük normal çalışma saatine bölünerek, ay içinde çalışma gün sayıları tespit edilenler, kalan günlerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeme suretiyle tamamlamalarına bir engel bulunmamaktadır.