Anasayfa / Haber / Prim Oranlarıyla İlgili Değişiklik Yürürlüğe Girdi

Prim Oranlarıyla İlgili Değişiklik Yürürlüğe Girdi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere; 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklikle, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları) prim oranı 4/a (SSK) kapsamında işçi çalıştıran tüm işyerleri ile 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki tüm sigortalılar için % 2 olarak sabitlenmiş; buna bağlı olarak 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83 üncü maddesi ile “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84 üncü maddeleri de yürürlükten kaldırılmış, ancak 6385 sayılı Kanunun yürürlük maddesi ile söz konusu değişikliklerin 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe hükme bağlanmıştı (Sigorta Prim Oranları Sabitlendi – Herkes Aynı Oranda Prim Ödeyecek başlıklı haber).

Bu doğrultuda, 1/9/2013 tarihinden geçerli olmak üzere artık 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işyerleri ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki tüm sigortalılar kısa vadeli sigorta kolları için % 2 oranında prim ödeyecekler. Bakanlar Kurulu isterse bu oranı % 1,5’a kadar düşürebilecek ya da % 2,5’a kadar artırabilecek.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu da işveren uygulamalarıyla ilgili olarak bilgisayar programlarında gerekli değişiklikleri yapmış ve konuyla ilgili olarak bir duyuruyu yayımlamıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İşveren Uygulamaları İle İlgili Programlarda Yapılan Düzenlemeler başlıklı duyurusunda;

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren kısa vadeli sigorta kolu prim oranının, tüm işyerleri için 2 olarak dikkate alınacağını,

Bu bağlamda, işveren uygulamaları içinde yer alan CİCS programları ile işyeri tescil ve e- Bildirge programlarında gerekli değişikliklerin yapılmış olduğunu, yapılan bu düzenlemelerin 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle işletime açılacağını,

Bahse konu programların işletime açılabilmesi için 30 ve 31 Ağustos 2013 tarihlerinde işveren uygulamaları ile ilgili programların işletime kapatılacağını,

açıklamıştı.