Anasayfa / Haber / Prim Tarife Listesi Artık Uygulanmayacak

Prim Tarife Listesi Artık Uygulanmayacak

Sponsorlu Bağlantılar

1 Eylül 2013 tarihine kadar yürürlükte olan uygulama çerçevesinde, işyerleri ve 4/b kapsamındaki sigortalılar, kısa vadeli sigorta kolları yani iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları için, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında değişen oranlarda prim ödemekteydiler. Hangi iş için hangi oranda prim ödeneceği ise 29/09/2008 tarihli ve 27012 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi yani Prim Tarife Cetveli’ne göre belirlenmekteydi.

Ancak, 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirilerek kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olarak sabitlendiğinden, bunan bağlı olarak aynı Kanunun 83 ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıldığından (Prim Oranlarıyla İlgili Değişiklik Yürürlüğe Girdi başlıklı haber), söz konusu Prim Tarife Cetveli uygulanabilirliğini yitirmişti.

Bu nedenle, 21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde, Yönetmelik ekinde yeni İşkolu Kodu Listesi yayımlandı (Bkz. İşkolu Kodu Listesi – Yeni  Prim Tarife Cetveli), Yönetmeliğin 28 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile de işyerlerinin tescili sırasında işkolu kodu verilirken, 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetmelik eki İşkolu Kodu Listesi esas alınması zorunluluğu getirildi. Dolayısıyla 1/10/2008 tarihinden beri uygulamada esas alınan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi yani Prim Tarife Cetveli artık uygulanmayacak.