Anasayfa / Pratik Bilgiler / Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler

Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler

Sponsorlu Bağlantılar

PRİME TABİ OLAN / OLMAYAN ÖDEMELER

Prime Tabi Olanlar

Asıl Ücret

Tabi

Hafta tatili ücreti

Tabi

Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

Tabi

Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

Tabi

Yıllık ücretli izin ücreti

Tabi

Cumartesi günü ücreti

Tabi

Yüzde usulüyle alınan ücret

Tabi

Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

Tabi

Transfer ücreti

Tabi

Transfer verimi ücreti

Tabi

Götürü ücret

Tabi

Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

Tabi

Hazırlama, tamamlama, temizleme ücreti

Tabi

Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

Tabi

Komisyon ücreti

Tabi

Primler

Tabi

Yıpranma tazminatı

Tabi

Özel hizmet tazminatı

Tabi

Yabancı dil tazminatı

Tabi

Vardiya ve ağır vasıta tazminatı

Tabi

İmza zorunluluğu tazminatı

Tabi

Tabii afet yardımı

Tabi

Nakit ödenen kira yardımı,

Tabi

Nakit ödenen giyecek yardımı

Tabi

Nakit ödenen yakacak yardımı

Tabi

Askerlik yardımı

Tabi

Sünnet yardımı

Tabi

Nakit ödenen taşıt yardımı

Tabi

Nakit ödenen ısıtma yardımı

Tabi

Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

Tabi

Nakit ödenen ayakkabı bedeli

Tabi

Ek tazminat

Tabi

Yılbaşı parası

Tabi

Kreş ücreti

Tabi

Makam tazminatı

Tabi

İş riski zammı

Tabi

Bayram harçlığı

Tabi

İkramiye

Tabi

Bayram ikramiyesi

Tabi

Yılbaşı ikramiyesi

Tabi

6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

Tabi

6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

Tabi

2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

Tabi

Jübile ikramiyesi

Tabi

Hakkı huzurlar (toplantı parası)

Tabi

Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

Tabi

İdare veya kaza mercilerince (mahkemece) verilen karar gereğince yapılan ödemeler

Tabi

Ücret niteliğinde olanlar

Tabi

Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

Tabi

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

Tabi

Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)

Tabi

İzin harçlığı

Tabi

Prime Tabi Olmayanlar

Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

Tabi Değil

Görev Yollukları

Tabi Değil

Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)

Tabi Değil

Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)

Tabi Değil

Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)

Tabi Değil

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

Tabi Değil

Ölüm yardımı

Tabi Değil

Doğum yardımı

Tabi Değil

Evlenme yardımı

Tabi Değil

Ayni yardımlar

Tabi Değil

Ayni konut tahsisi

Tabi Değil

İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

Tabi Değil

Geri ödemeli ücret avansları

Tabi Değil

Kıdem tazminatı,

Tabi Değil

İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler

Tabi Değil

Keşif ücreti

Tabi Değil

İhbar tazminatı

Tabi Değil

Kasa/Mali sorumluluk tazminatı

Tabi Değil

Seyyar Görev Tazminatı

Tabi Değil

Açıklama:5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi d bendi uyarınca; ücretler (asıl ücret) ödeme zamanına bakılmaksızın hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir.