Anasayfa / Pratik Bilgiler / Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler
 • A A A
 • Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler

  Sponsorlu Bağlantılar

  PRİME TABİ OLAN / OLMAYAN ÖDEMELER

  Prime Tabi Olanlar

  Asıl Ücret

  Tabi

  Hafta tatili ücreti

  Tabi

  Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

  Tabi

  Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

  Tabi

  Yıllık ücretli izin ücreti

  Tabi

  Cumartesi günü ücreti

  Tabi

  Yüzde usulüyle alınan ücret

  Tabi

  Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

  Tabi

  Transfer ücreti

  Tabi

  Transfer verimi ücreti

  Tabi

  Götürü ücret

  Tabi

  Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

  Tabi

  Hazırlama, tamamlama, temizleme ücreti

  Tabi

  Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

  Tabi

  Komisyon ücreti

  Tabi

  Primler

  Tabi

  Yıpranma tazminatı

  Tabi

  Özel hizmet tazminatı

  Tabi

  Yabancı dil tazminatı

  Tabi

  Vardiya ve ağır vasıta tazminatı

  Tabi

  İmza zorunluluğu tazminatı

  Tabi

  Tabii afet yardımı

  Tabi

  Nakit ödenen kira yardımı,

  Tabi

  Nakit ödenen giyecek yardımı

  Tabi

  Nakit ödenen yakacak yardımı

  Tabi

  Askerlik yardımı

  Tabi

  Sünnet yardımı

  Tabi

  Nakit ödenen taşıt yardımı

  Tabi

  Nakit ödenen ısıtma yardımı

  Tabi

  Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

  Tabi

  Nakit ödenen ayakkabı bedeli

  Tabi

  Ek tazminat

  Tabi

  Yılbaşı parası

  Tabi

  Kreş ücreti

  Tabi

  Makam tazminatı

  Tabi

  İş riski zammı

  Tabi

  Sponsorlu Bağlantılar

  Bayram harçlığı

  Tabi

  İkramiye

  Tabi

  Bayram ikramiyesi

  Tabi

  Yılbaşı ikramiyesi

  Tabi

  6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

  Tabi

  6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

  Tabi

  2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

  Tabi

  Jübile ikramiyesi

  Tabi

  Hakkı huzurlar (toplantı parası)

  Tabi

  Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

  Tabi

  İdare veya kaza mercilerince (mahkemece) verilen karar gereğince yapılan ödemeler

  Tabi

  Ücret niteliğinde olanlar

  Tabi

  Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

  Tabi

  Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

  Tabi

  Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)

  Tabi

  İzin harçlığı

  Tabi

  Prime Tabi Olmayanlar

  Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

  Tabi Değil

  Görev Yollukları

  Tabi Değil

  Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)

  Tabi Değil

  Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)

  Tabi Değil

  Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)

  Tabi Değil

  İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30′unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

  Tabi Değil

  Ölüm yardımı

  Tabi Değil

  Doğum yardımı

  Tabi Değil

  Evlenme yardımı

  Tabi Değil

  Ayni yardımlar

  Tabi Değil

  Ayni konut tahsisi

  Tabi Değil

  İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

  Tabi Değil

  Geri ödemeli ücret avansları

  Tabi Değil

  Kıdem tazminatı,

  Tabi Değil

  İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler

  Tabi Değil

  Keşif ücreti

  Tabi Değil

  İhbar tazminatı

  Tabi Değil

  Kasa/Mali sorumluluk tazminatı

  Tabi Değil

  Seyyar Görev Tazminatı

  Tabi Değil

  Açıklama:5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi d bendi uyarınca; ücretler (asıl ücret) ödeme zamanına bakılmaksızın hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir.

   

  Scroll To Top