Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Prime Tabi Olan ve Olmayan – Bir Kısmı Prime Tabi Olmayan Ödemeler – Kazançlar

Prime Tabi Olan ve Olmayan – Bir Kısmı Prime Tabi Olmayan Ödemeler – Kazançlar

Sponsorlu Bağlantılar

Sigorta primi, sigortalının prime esas kazancı üzerinden, sigortalının yaptığı işin, çalıştığı işyerinin mahiyetine göre belirli bir oran uygulanarak hesaplandığından, prime tabi olan ve olmayan kazançların/ödemelerin tespiti büyük önem arz etmekte, çünkü sigortalı adına Kuruma ödenecek primin belirlenmesinde, sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi, sigortalı veya hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanması sırasında, sigortalı adına Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar esas alınmaktadır. Sigorta primine tabi olmayan ödemeler/kazançlar 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiş, aynı maddenin c bendinde ise (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda prime tabi olan ve olmayan ödemeler/kazançlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Prime Tabi Olan ve Olmayan Ödemeler:

Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler sayfasında belirtilmiştir.

2-Sadece Belirli Miktarı Prime Tabi Olmayan Ödemeler:

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi ile İşveren Uygulama Tebliği uyarınca; Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (yardımı) ödemelerinin sadece aşağıda belirtilen miktarları sigorta primine tabi olmayıp, söz konusu ödemelerin belirtilen miktarları aşan kısmı prime tabidir.

Bu konudaki ayrıntılı bilgi, Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazancın Tespiti ve Hesaplanması bölümünde; güncel tutarlar ise Pratik Bilgiler/Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları bölümünde yer almaktadır. www.isvesosyalguvenlik.com