Anasayfa / Soru - Cevap / Prime Tabi Olup Kıdem Tazminatında Dahil Olmayan Ödemeler Nelerdir ?

Prime Tabi Olup Kıdem Tazminatında Dahil Olmayan Ödemeler Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme 1475 sayılı eski İş Kanununun yürürlükteki tek maddesi olan 14 üncü maddesinde, prime tabi olan ve olmayan ödemeler ise 5510 sayılı Kanunun Prime esas kazançlar başlıklı 80 inci maddesinde düzenlenmiştir.

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; kıdem tazminatı hesabının son ücret üzerinden yapılacağı; parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücretin kıdem tazminatının hesabında esas alınacağı, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücretin, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanacağı; kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de dikkate alınacağı ve tazminatın hesabına dahil edileceği belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde ise ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının, prime esas kazanca dahil edilmeyeceği, bu istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca dahil edileceği, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

İş Başmüfettişi Cumhur Sinan Özdemir’in alomaliye.com’da yayımlanmış olan Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Ödemeler başlıklı makalesinde ise yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatili ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, performans primi, teşvik ikramiyesi ve primleri, devamlılık göstermeyen primler, seyahat primleri, fazla çalışma ücreti, iş arama yardımı, harcırah (yolluk) bir defalık verilen ikramiye gibi ödemelerin kıdem tazminatının hesabına dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen kıdem tazminatına dahil olmayan ödemelerden; hafta tatili ücretinin, bayram harçlığının, hastalık yardımının, genel tatil ücretinin, izin harçlığının, performans priminin, teşvik ikramiyesi veya priminin, seyahat primlerinin, devamlılık göstermeyen primlerin, iş arama yardımının, bir defaya mahsus verilen ikramiyenin sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

Kıdem tazminatına dahil olan ve olmayan ödemeler konusunda Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler sayfasına, sigorta primine dahil olan ve olmayan ödemeler konusunda da Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler sayfasına bakabilirsiniz. (isvesosyalguvenlik.com)