Anasayfa / Haber / Puantaj Kayıtlarında Sigortalının İmzası Bulunacak

Puantaj Kayıtlarında Sigortalının İmzası Bulunacak

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır.” hükmü yer almakta olup,

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102 nci maddesinin onikinci fıkrasında ise aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılarla ilgili olarak eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilmesi veya gönderilmesi gereken belgeler sayılmıştır.

 Bunlardan biri de “d) İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,” şeklinde sayılmıştı. Burada “işverenin veya sigortalının imzası” ibaresi yer aldığından, puantaj kaydında sigortalının imzasının zorunlu olmadığı, sadece işverenin imzasının yeterli olacağı sonucu çıkmaktaydı.

Ancak, 21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in  14 üncü maddesiyle söz konusu (d) bendi “d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,” şeklinde değiştirilmiş, dolayısıyla puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk, 2013/Ağustos ayına ilişkin olarak bu ay verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekinde puantaj kaydı verecekler için de geçerli olacak.