Anasayfa / Haber / Rapor Parasının Mahsuplaştırılması Programı Kullanıma Açıldı

Rapor Parasının Mahsuplaştırılması Programı Kullanıma Açıldı

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu; işveren tarafından sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor – istirahat parasının) mahsuplaşmasıyla ilgili olarak bir Genelge yayımladı.

Genelgede;

Yazılım çalışmaları tamamlanan geçici iş göremezlik ödeneklerinin işveren borçlarından mahsup edilmesini sağlayacak olan programın işletime açılmış olduğu,  toplu iş sözleşmesi yapılan işyeri işverenleri ile kamu idarelerinin işverenlerinin Kurumla imzalayacakları protokol taslağının da genelge ekinde yayımlandığı,

Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından ekteki matbu protokol karşılıklı imza altına alındıktan sonra, Kurumun ilgili birimleri tarafından söz konusu protokol ile işyeri bilgileri (işyeri ünvanı, işyeri sicil numarası, işyeri adresi ve imzalanan protokolün bir sureti) yazılımı tamamlanan programa tanımlanacağı,

İşverenler tarafından çalışanlara ödenen rapor parasının mahsuplaştırılması yani işverenin / işyerinin prim borcundan mahsup edilmesi işlemi Kurumun MOSİP programı üzerinden yapılacağı,

açıklamalarına yer verildi.

2013/33 sayılı söz konusu Genelgeye; http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.