Anasayfa / Soru - Cevap / Raporlu İşçinin Çalışmadığına Dair Bildirimin Kaç Gün İçinde ve Nasıl Yapılması Gerekir ?

Raporlu İşçinin Çalışmadığına Dair Bildirimin Kaç Gün İçinde ve Nasıl Yapılması Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince;

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/1-a) kapsamındaki sigortalının;

– İstirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının,

– Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin,

– Viziteye çıktığı/istirahatin başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediğinin,

işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Bu bildirim işlemi İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde yapılmakta olup, söz konusu tebliğde 02/03/2013 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklik uyarınca; aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçmektedir.

Sigortalılara verilen istirahat raporları, sağlık hizmet sunucusu başhekimi, tesis kodu olmayan hekimler ve işyeri hekimleri tarafından onaylandığı zaman elektronik ortamda işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında görüntülenebilecektir. Bu aşamadan sonra, istirahatli olan sigortalının çalışmadığına dair bildirim işleminin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler (çalışmadı veya çalıştı bildirimi) kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen bildirim işleminin süresinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 107 TL), bildirimin hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı (1 Ocak – 30 Haziran 2014 arası 535 TL) tutarında idari para cezası uygulanır.

Öte yandan istirahat alan her sigortalı için söz konusu bildirimin yapılması mecburi olmayıp, bildirim yapılması gerekmeyen durumlar İstirahat Alan Her Sigortalı İçin Çalışmadığına Dair Bildirim Yapılması Gerekir mi ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.