Anasayfa / Soru - Cevap / Risk Analizini / Değerlendirmesini İşveren Kendisi Yapabilir mi ?

Risk Analizini / Değerlendirmesini İşveren Kendisi Yapabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin “Risk değerlendirmesi ekibi” başlıklı 6 ncı maddesinde risk değerlendirmesinin; işverenin oluşturacağı bir ekip tarafından gerçekleştirileceği, bu ekipte aşağıdaki kişilerin bulunması gerektiği belirtilmiştir.

– İşveren veya işveren vekili.

– İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

– İşyerindeki çalışan temsilcileri.

– İşyerindeki destek elemanları.

– İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Yönetmeliğin geçici 1 nci maddesinde de; risk değerlendirmesi ekibinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunun 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranacağı belirtilmiştir.

6331 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı söz konusu 38 inci maddesi uyarınca ise; sadece özel sektör işyerlerinden 50’den az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumlarında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak olup, bunun dışında çalışan sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün özel sektör işyerleriyle az tehlikeli sınıfta yer alıp 50 ve üzeri çalışanı olan özel sektör işyerlerinde bu yükümlülük başlamıştır.

Dolayısıyla az tehlikeli sınıfta yer alıp 50’den az çalışanı olan özel sektör işyerleri ile kamu kurumları hariç bütün işyerleri için yapılacak risk değerlendirmesi ve analizinde işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının bulunması gerekmektedir.

Aynı şekilde, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de dahil, iki veya daha fazla çalışanı bulunan bütün işyerlerinde çalışan temsilcisi görevlendirilmesi gerektiğinden, yapılacak risk değerlendirmesi ve analizinde çalışan temsilcinin de bulunması gerekmektedir.

Bunların dışında, varsa işyerindeki destek elemanları ile işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanların yapılacak risk değerlendirmesi ve analizinde bulunması gerekir.

Sonuç olarak, az tehlikeli sınıfta yer alan ve sadece bir çalışanı bulunan işverenler kendileri risk değerlendirmesi yapabilirler, birden fazla ancak 50’den az çalışanı olan işverenler ise çalışan temsilcisiyle birlikte risk değerlendirmesi yapabilirler. Bunun dışındaki bütün işyerlerinde işverenin risk değerlendirmesini işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapması, birden fazla çalışanı varsa çalışan temsilcisini de bulundurması zorunlu olduğu gibi, işyerinin durumuna göre yukarıda belirtilen diğer kişileri de risk değerlendirmesi ekibine dahil etmesi gerekir.

İş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunluluğu;

– 50 ve üzeri çalışanı olan bütün işyerlerinde 30 Aralık 2012 tarihinde,

– 50’den az çalışanı olan ve tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işyerlerinde 1 Ocak 2014 tarihinde,

– Birden fazla çalışanı olan bütün işyerlerinde çalışan temsilcisi görevlendirme zorunluluğu 28 Eylül 2013 tarihinde,

başlamış olup, dolayısıyla yukarıda belirtilen işyerlerinden bu tarihlerden önce risk değerlendirmesi yapmış olanların, belirtilen zorunluluklar başladıktan sonra risk değerlendirmesini yenileme zorunlulukları bulunmamaktadır. Sadece İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinde belirtilen hal ve durumlarda risk değerlendirmesinin yenilenmesi yeterlidir.