Anasayfa / Haber / Sağlık Bakanlığı Sigorta Kesintisi ve Mesai Dışı Çalışmalarla İlgili İki Genelge Yayımladı

Sağlık Bakanlığı Sigorta Kesintisi ve Mesai Dışı Çalışmalarla İlgili İki Genelge Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu, personelin mesai dışı çalışması ve 657-4/B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin sigorta primi kesintisi iade taleplerine ilişkin olarak bir Genelge ve bir Genel Yazı yayımladı.

Yürütmenin Durdurulması Kararı konulu ve 2014/04 sayılı Genelge; Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve Türk Diş Hekimleri Birliği vekilleri tarafından açılan dava sonucunda 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Danıştay 11. Dairesince yürütmesinin durdurulmasına karar verilen maddelerle ilgili olup, genelgede özellikle mesai dışı çalışma yapan personele yapılacak ek ödemeler olmak üzer, bu maddelerle ilgili uygulama ve işlemlerin nasıl yürütüleceği belirtiliyor.

4/B personel sigorta kesintisi konulu Genel Yazıda ise Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde 657 sayılı Kanun 4/B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personellerin, 15/01/2012 tarihinden önce döner sermayeden yapılan ödemelerden kesilen sigorta primlerinin iadesini talep etmeleri nedeniyle yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından yapılması gereken işlemlere yer veriliyor.

Söz konusu yazılara http://www.tkhk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.