Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinde; sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işlerle ilgili hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtildiğinden, bu Yönetmelik te söz konusu 30 uncu maddeye istinaden çıkarılmış ve 16 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Bildirim yükümlülüğü başlıklı 8 inci maddesi yayımından üç ay sonra, diğer maddeleri ise yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. 4857 sayılı İş Kanununa istinaden aynı konuda daha önce çıkarılmış ve 15 Nisan 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemek üzere çıkarılmıştır. Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler ise Yönetmeliğin 5 inci maddesinde listelenmiştir. Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde, çalışanların söz konusu 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamayacağı, 7 nci maddesinde de söz konusu işlerde fazla çalışma (fazla mesai) yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenlere, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlülüğü getirilmiştir.

6331 sayılı Kanunun 26/1-n maddesi uyarınca da söz konusu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işverene uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin 233 (2015 yılında geçerli tutar) lira idari para cezası uygulanacaktır.