Anasayfa / Soru - Cevap / Raporlu Günler İçin İşverenin İşçiye Ücret Ödemesi Gerekir mi ?

Raporlu Günler İçin İşverenin İşçiye Ücret Ödemesi Gerekir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici iş göremezlik ödeneği başlıklı 18 inci maddesi uyarınca çalışanlara gerekli şartları taşımaları halinde istirahtli (raporlu) oldukları her gün için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor) parası ödenmektedir. (Bkz. Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Kimlere Verilir – Şartları Nelerdir?, SGDP’liler Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilir mi ?) Bu ödemeden dolayı, 4857 sayılı İş Kanununda işçilere raporlu olduğu sürede işveren tarafından ücret ödenmesi gerektiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışana istirahatli olduğu günler için ücret ödemek veya ödememek işverenin isteğine bağlıdır. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da eğer işçi – işveren arasında yazılı iş sözleşmesi varsa veya işyeri toplu iş sözleşmesi kapsamındaysa ve sözleşmede istirahatli günler için çalışana ücret ödeneceğine dair bir hüküm varsa bu durumda işverenin ücret ödemesi gerekir. Uygulamada bazı kamu kurumları ile özel sektördeki kurumsal firma ve şirketler çalışana ücretini aynen ödemekte, çalışan aldığı rapor parasını işyerine vermektedir. Bazı işyerlerinde ise çalışan hem ücretini hem de rapor parasını almaktadır.

Öte yandan hastalık hallerinde istirahatin üçüncü gününden başlamak üzere rapor parası ödenmekte, yani ilk iki gün için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Dolayısıyla hastalık halinde bir veya iki günlük istirahat raporu alanlara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu durum istisna teşkil ettiğinden işverenin bazı durumlarda bu iki gün için ücret ödemesi gerekebilmektedir. Bu konudaki ayrıntılı bilgi Üç Günden Az İstirahat Alan Sigortalıya İstirahat Parası Ödenir mi? İşverence Ücret Ödenmesi Gerekir mi ? başlıklı yazıda yer almaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)