Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 11 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiş, daha önce aynı konuda 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 23 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ise bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik; işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemek üzere çıkarılmış olup, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren yani Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında kalan tüm işyerlerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak;

– Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemeler,

– Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemeler,

bu Yönetmelik kapsamına girmemektedir.

Yönetmelikte bahsi geçen; Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri, Bilgilendirme işareti, Ek bilgi levhası, El işareti, Emredici işaret, Güvenlik rengi, Işıklı işaret, İşaret levhası, İşaretçi, Operatör, Sağlık ve güvenlik işaretleri, Sembol veya piktogram, Sesli sinyal, Sözlü iletişim, Uyarı işareti, Yasak işareti kavramlarının tanım ve açıklamaları Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılmıştır.

Yönetmelikte; İşverenin Yükümlülükleri olarak Genel yükümlülük, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konularında düzenlemelere yer verilmiştir.

Yönetmelik uyarınca; işveren işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurmak ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlamak zorundadır.

Ayrıca işaret ve işaret levhalarıyla ilgili asgari gerekler ve kullanılacak işaretler Yönetmelik eklerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.