Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sanayi-Ticaret-Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sanayi-Ticaret-Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun bazı hükümlerinin uygulanmasında işyerlerinin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden hangisi kapsamına girdiği hususu büyük önem arz etmekte, çünkü işyerlerine ve işverenlere yüklenen bazı sorumluluklarda işyerinin durumuna göre değişiklik olabilmektedir. Nitekim bu doğrultuda; İş Kanunun “Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri” başlıklı 111 inci maddesinde; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları belirtilmiştir. Bu esaslar doğrultusunda bir işin Kanunun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden hangisinin kapsamında sayılacağı; Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Orman ile Tarım ve Köyişleri bakanlıklarının görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu Yönetmelikte söz konusu 111 inci madde hükmüne dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 3 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Aynı konuda daha önce 28 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ise bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri kapsamında bulunan işler Yönetmelik EK-I’de yer alan listede belirtilmiştir. Bu liste dışında kalan bir işin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinin hangisi kapsamında sayılacağı hususunda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilendirilmiştir.