Anasayfa / Haber / Şantiye Şeflerinin Sigortalılık Kontrolüne Esneklik Getirildi

Şantiye Şeflerinin Sigortalılık Kontrolüne Esneklik Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince yapım işlerinde şantiye şefi olarak çalışan kişilerin, sigortalılık durumlarıyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Müdürlüklere Genel Yazı gönderildiğini, söz konusu yazıyla Müdürlükler tarafından şantiye şeflerinin sigortalılık durumlarının kontrolü sırasında yapılacak işlemlerin açıklığa kavuşturulduğunu Şantiye Şeflerinin Sigortalılık Durumu Açıklığa Kavuşturuldu başlıklı yazımızda belirtmiştik.

İşverenlere ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında yaşanan bazı tereddütler nedeniyle İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş sorması üzerine, Genel Müdürlük konuya tekrar açıklık getirdi.

Yeni uygulamaya göre; şantiye şeflerinin sigortalılığının sağlanıp sağlanmadığı hususunda gerek şantiye şefinin kendisinin ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir başvurunun olmaması halinde bu konunun araştırılması yoluna gidilmeyecek; buna mukabil bu kişilerin sigortalılığının sağlanması konusunda kendilerinin veya kamu kurum ve kuruluşlarından müracaat olması halinde ise 5510 sayılı Kanun karşısındaki sigortalılık statülerinin ve bu bağlamda sigortalılıklarının sağlanabilmesi bakımından genel yazının bir ila dördüncü maddelerinde açıklandığı şekilde işlem yürütülmesi gerekecek.

Buna göre;

– Şantiye şefliğinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı bentlerine (BAĞ-KUR) tabi sigortalılığı bulunan mimar ve mühendislere yaptırılması halinde, bu kimselerin ayrıca 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olma zorunluluğu aranmayacak, bunların birden fazla yapı müteahhidi ile çalışmaları halinde de aynı şekilde işlem yapılacak.

– Şantiye şefinin yukarıda belirtildiği şekilde BAĞ-KUR sigortalılığının bulunmaması halinde, yapı müteahhidinin yanında 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olması şartı aranacak.

– BAĞ-KUR sigortalılığının bulunmayan şantiye şefinin aynı anda birden fazla yapı müteahhidi ile hizmet sözleşmesi imzalaması halinde her bir işyerinde çalıştığı süre kadar (inşaatın fiilen başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak) 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olması şartı aranacak.

– Yapı müteahhidinin mühendis veya mimar olması halinde şantiye şefi bulundurulması şartı aranmadığından, kendisinin üstlenmiş olduğu yapım işi nedeniyle 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olması şartı aranmayacak.

– Şantiye şefinin, yapı müteahhidine bağlı devamlı müteahhitlik işyerinden 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olması halinde, aynı müteahhidin yapım işini aldığı her bir inşaat işinden dolayı o şantiye şefinin ayrıca 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olması şartı aranmayacak.