Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanmış, 9 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa tabi kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikteki düzenlemeler;

– Sendika üye sayıları,

– Yetkili kamu görevlileri sendikalarının belirlenmesi,

– İlan ve itiraz,

başlıkları altında yer almaktadır.

Kamu görevlileri ile ilgili toplu sözleşme Kamu İşveren Heyeti ise Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılmakta olup, toplu sözleşme görüşmelerine katılacak konfederasyon ve sendika yetkilileri üye sayılarına göre belirlendiğinden, Yönetmelik uyarınca bu doğrultuda her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayıları Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından belirlenerek her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu listelere yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.