Anasayfa / Haber / Sendika Üyeliğinde Yeni Dönemi Başlatacak Yönetmelik Yayımlandı

Sendika Üyeliğinde Yeni Dönemi Başlatacak Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, işçilerin sendika üyeliği, üyelik aidatı ve diğer sendikal uygulamalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt uygulamaları; 7/5/1983 tarihinden beri yürürlükte bulunan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu çerçevesinde yürütülmekteydi. Daha sonra, 7/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile söz konusu 2821 ve 2822 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılarak yerini yeni Kanun almış oldu.

Ancak yeni Kanun çıkmış olmakla birlikte, bu Kanunla getirilen yeniliklerin ve uygulamaların ayrıntılarını gösteren yönetmelikler (İşkolları Yönetmeliği hariç) yayımlanmış olduğundan, yeni Kanunla getirilen uygulamalar tam olarak hayata geçmemişti. Nihayet, bu konudaki en önemli yönetmeliklerden biri olan ve 6356 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 9 Temmuz 2013 Tarihli ve 28702 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylece sendika üyeliği, sendika aidatı, dayanışma aidatı gibi konular yeni dönem başlamış oldu. Bahse konu Yönetmeliğe web sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

• İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması başlıklı 5 inci maddesi,

• İşveren sendikası üyeliğinin kazanılması başlıklı 7 nci maddesi,

• Üyelikten çekilme başlıklı 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,

• Sendika üyeliğinden çıkarılma başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

7/11/2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğin diğer maddeleri ise 9/7/2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Söz konusu Yönetmelikte;

• İşçi ve işveren sendikası üyeliğinin kazanılması,

• Üyelikten çekilme,

• Sendika üyeliğinden çıkarılma,

• Sendika üyeliğinin çekilme ve çıkarılma dışındaki nedenlerle sona ermesi,

• Sendika üyeliğinin askıya alınması,

• Üyelik ve dayanışma aidatı,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.