Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik

Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 49 ve 65 inci maddeleri ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre hazırlanarak, 26 Haziran 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin adı “İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik” iken, 7 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile adı “Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğe dayanak teşkil eden 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar, aslında 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte bu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmamıştır.

Yönetmeliğin, “İşveren Bildirimleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; işverenlerce işe yeni alınan işçiler ile herhangi bir nedenle hizmet akitleri sona eren işçiler için izleyen ayın on beş (15)’ ine kadar Bakanlığa Ek-1 ve Ek-2 belgelerinin gönderilmesi zorunlu yer almaktayken, daha sonra 5838 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek 1 inci madde eklenerek 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren tek belge uygulamasına geçildiğinden (Bkz. İşyeri Tescili ile İşçilerin İşe Giriş ve Çıkışlarında Tek Belge Uygulamasına Geçildi), bu madde dolayısıyla da işverenlerin ek-1 ve ek-2 verme yükümlülüğü ortadan kalmıştır. Bunun yerine sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri verilmektedir. Aynı şekilde Yönetmeliğin “İşçinin İşyeri Değişikliği Bildirimi” 11 inci maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte bu konular dışında;

– İşçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonlara üyelik,

– Sendikanın işverene bildirimi,

– Üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çekilme,

– Üyeliğin çekilme dışındaki nedenlerle sona ermesi,

– Sendikalar tarafından tutulacak kayıt ve defterler, belgelerin şekli ve boyutu,

– Bildirimlerin gönderilmesi,

konu başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.