Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Kuruluşların denetimi ve şeffaflık balıklı 29 uncu, Tutulacak defter ve kayıtlar başlıklı 30 uncu ve Tutanaklar ve sicil başlıklı 77 inci maddelerine dayanılarak çıkarılmış, 26 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte; sendika ve konfederasyonların iç ve dış denetimi, tutmak zorunda oldukları dosya, üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, defter ve kayıtlar ile toplu iş sözleşmesi sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İç Denetim Esasları başlıklı bölümünde; genel esas, idari denetim, mali denetim,

– Dış Denetim Esasları başlıklı bölümünde; dış denetim,

– Denetime İlişkin Yükümlülükler başlıklı bölümünde; denetim raporları, ilan, işlemlerde usulsüzlük veya yolsuzluk,

– Tutulacak Defter ve Kayıtlar başlıklı bölümünde; defter ve belgeler için uygulanacak esaslar, işlemlerin kayıt zamanı, gelir makbuzları,

– Toplu İş Sözleşmesi Sicilleri başlıklı bölümünde; sicillerin tutulması,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelikte; sendika ve konfederasyonların idari ve mali denetimlerinin, bağımsız dış denetimlerinin kimler tarafından ve ne şekilde yapılacağı, denetim raporlarının nasıl düzenleneceği ve ilan edileceği (yayımlanacağı), işlemlerde usulsüzlük veya yolsuzluk tespit edildiğinde hangi işlemlerin yapılacağı, sendika ve konfederasyonların tutmaları gereken defter ve kayıtlar, taraflar arasında yapılan toplu görüşmenin anlaşma ile sonuçlanması durumunda imzalanan toplu iş sözleşmeleri ve bunlara ait sicil kayıtlarının Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından nasıl tutulacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.