Anasayfa / Bilgi / Sendikal Tazminatla İlgili Sınırlama Kalktı

Sendikal Tazminatla İlgili Sınırlama Kalktı

Sponsorlu Bağlantılar

Sendikal tazminat 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun Sendika özgürlüğünün güvencesi başlıklı 25 inci maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddede belirtilen hükümlere aykırı davranan işverenden işçinin sendikal tazminat talep etme hakkı doğmaktadır.

Sendikal tazminatla ilgili ayrıntılı bilgi Sendikal Tazminat Nedir ? başlıklı yazıda mevcut olup, söz konusu 25 inci madde uyarınca işverenin iş sözleşmesinin feshi halinde sadece 30 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan ve en az altı ay kıdemi olan işçiler sendikal tazminat talep edebiliyordu. 30’dan az çalışanı olan işyerlerinde çalışanlar veya 30 ve üzeri çalışanı olan işyerinde çalışsa bile kıdem altı aydan az olan işçiler fesih halinde sendikal tazminat talep edemiyordu. Kanunun söz konusu 25 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “fesih dışında” ibaresi ile (5) numaralı fıkrasında yer alan “18” ibresi Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2014 tarihli (Esas No: 2013/1, Karar No:2014/161) kararıyla iptal edildi ve mahkemenin konuya ilişkin gerekçeli kararı 11 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu iptal kararı uyarınca artık 30’dan az çalışanı olan işyerlerinde çalışanlar da 6 aydan az kıdemi olanlar da maddede belirtilen sendikal nedenlerle iş sözleşmesinin feshi halinde dava açıp işverenden sendikal tazminat talep edebilecek.

Ayrıca;

– Kanunun 60 ıncı maddesinin “Grup toplu iş sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda grev kararı, uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınmış olsa dahi lokavt kararı uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilir.” şeklindeki (6) numaralı fıkrası iptal edildi.

– Kanunun Grev ve lokavt yasakları başlıklı 62 inci maddesi uyarınca bankacılık hizmetlerinde ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev ve lokavt yasaktı. Mahkemenin bu ibarelerle ilgili iptal kararıyla birlikte bu grev ve lokavt yasağı kalkmış oldu. (isvesosyalguvenlik.com)