Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

18 Ekim 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce sendikalarla ilgili düzenleme 2821 sayılı Sendikalar Kanununda, toplu iş sözleşmesi – grev ve lokavt ise 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda düzenlenmişken, 6356 Kanunla iki ayrı mevzuata son verilmiş ve hepsi tek kanunda düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak 1983 yılından beri yürürlükte olan ve uygulanan söz konusu 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar da 7 Kasım 2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış, diğer mevzuatta 2821 ve 2822 sayılı kanunlara yapılan atıfların da bu Kanuna yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha sonra yayımlanan, İş Kolları Yönetmeliği, Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik, Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik, Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik ile alt düzenlemeler yapılmıştır.

Kanun, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar, toplu iş uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlemesi, grev ve lokavt konularına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kanunun yedinci bölüme (33 üncü maddeye) kadar olan kısmı sendikalar ve sendikal faaliyetlerle ilgili konuları, yedinci bölümden on ikinci bölüme (76 ncı maddeye) kadar olan kısım toplu iş sözleşmesi, toplu görüşme, grev ve lokavt ile ilgili kısımları, on ikinci bölüm ise başta cezai müeyyideler olmak üzere ortak hükümleri düzenlemektedir.

Kanunda ilk başta iş kolu barajı yüzde üç olarak belirlenmişken, daha sonra 6552 sayılı Torba Yasa ile işkolu barajı yüzde bire düşürülmüştür (Bkz. Sendikalarla İlgili Torba Yasa Düzenlemeleri). Ayrıca Anayasa Mahkemesi’da Kanunda yer alan bazı düzenlemeleri iptal etmiştir. (Bkz. Sendikalar Kanunuyla İlgili Anayasa Mahkemesi Kararından Kimler Faydalanacak ?)