Anasayfa / Haber / Sendikaların Denetimi ve Tutacakları Kayıtlara İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Sendikaların Denetimi ve Tutacakları Kayıtlara İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Özel sektör sendika ve konfederasyonların iç ve dış denetimi, tutmak zorunda oldukları dosya, üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri, defter ve kayıtlar ile toplu iş sözleşmesi sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29, 30 ve 77 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik, 26 Kasım 2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik;

• İç denetim esasları

– İdari denetim

– Mali denetim

• Dış denetim esasları

• Denetime ilişkin yükümlülükler

– Denetim raporları

– İlan

– İşlemlerde usulsüzlük veya yolsuzluk

• Tutulacak defter ve kayıtlar

– Defter ve belgeler için uygulanacak esaslar

– İşlemlerin kayıt zamanı

– Gelir makbuzları

• Toplu iş sözleşmesi sicillerinin tutulması

konularını içeriyor.