Anasayfa / Haber / Sendikaların Denetlenmesiyle İlgili Yönetmeliğe İptal Davası Açıldı

Sendikaların Denetlenmesiyle İlgili Yönetmeliğe İptal Davası Açıldı

Sponsorlu Bağlantılar

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29 uncu maddesiyle, sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimlerini yapma yetkisinin, sadece 3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere verilmiş olduğunu, ancak İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın; bu yetkinin sadece yeminli mali müşavirlere verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, aynı yetkinin serbest muhasebeci mali müşavirlere de verilmesi gerektiğini ileri sürerek düzenlemeye itiraz ettiğini daha önce “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de Sendika Denetimi Yapmak İstiyor” başlıklı haberimizde duyurmuştuk.

Söz konusu Meslek Odası bu defa 26 Kasım 2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik’in iptali için 18.12.2013 tarihinde Danıştay’a dava açtığını, ayrıca Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasını talep ettiğini, isteyen oda ve meslek mensuplarının davaya müdahil olabileceğini duyurdu.

Duyuruda; ilgili yönetmelikte yer alan düzenlemenin, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılan Yönetmeliklere, Türk Ticaret Kanunu’na, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne, Anayasa’ya, Hukukun Genel İlkelerine, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti ile Eşitlik İlkesine, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile müvekkil Oda üyeleri olan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanlı meslek mensuplarının hak ve menfaatlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davasının açıldığı belirtildi.