Anasayfa / Haber / Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin Yeni İstatistik Yayımlandı

Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin Yeni İstatistik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince hazırlanan özel sektör sendikalarının işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2014 Ocak ayı istatistikleri 29 Ocak 2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de Tebliğ ekinde yayımlandı.

Kanunun Yetki başlıklı 41 inci maddesi uyarınca; her yılın Ocak ve Temmuz ayında Bakanlık tarafından yeni istatistiklerin yayımlanması gerekiyor. Madde uyarınca; kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkisi kazanıyor. Dolaysıyla bu yetkinin tespitinden yayımlanan istatistikler esas alınıyor.

2013 yılı Temmuz ayı istatistikleri de 30/07/2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yayımlanan 2014 yılı Ocak ayı istatistiklere göre toplam işçi sayısı 11 milyon 600 bin 554, sendika üyesi işçi sayısı ise 1 milyon 96 bin 540. Bu rakamlara göre sendika üyesi işçi sayısı toplam işçi sayısının yüzde 9.45’ini oluşturuyor.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ ve eki listenin yer aldığı 29 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.