Anasayfa / Bilgi / Sendikalarla İlgili Torba Yasa Düzenlemeleri

Sendikalarla İlgili Torba Yasa Düzenlemeleri

Sponsorlu Bağlantılar

6552 Sayılı Torba Kanunla 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yapılan düzenlemeler ağıda yer almaktadır.

Torba Yasanın 19, 20 ve 21 inci maddeleriyle; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “Kuruluşların faaliyetleri” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Yetki” başlıklı 41 inci maddesinde ve “Yetki itirazı” başlıklı 43 üncü maddesinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Yapılan bu düzenlemeler uyarınca;

• İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilecekler.

• Bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alabilmesi için, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartı yani işkolu barajı yüzde bir olarak değiştirildi. Artık kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birinin üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olacak.

• Aynı şekilde sendikanın yetki itirazı için, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartı da yüzde bir olarak değiştirildi. Artık, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en yüzde biri üyesi olan sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yetki tespitine itiraz edebilecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)