Anasayfa / Haber / Sendikaya Üye Olma ve İstifa İşlemlerinde Yeni Dönem Başlıyor

Sendikaya Üye Olma ve İstifa İşlemlerinde Yeni Dönem Başlıyor

Sponsorlu Bağlantılar

7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun;

Geçici 3 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mülga 2821 ve 2822 sayılı kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü,

Geçici 4 üncü maddesinde; “17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sendika üyeliğinin kazanılması ve 19 uncu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen sendika üyeliğinden çekilme işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yılın sonuna kadar, mülga 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.” hükmü,

yer almaktaydı.

Nihayet söz konusu bir yıllık geçiş süresi 7 Kasım 2013 tarihinde doluyor ve özel sektör sendikacılığında yeni bir dönem başlıyor.

7 Kasım 2013 tarihinden itibaren, sendikaya üye olma ve üyelikten istifa işlemlerinde noter şartı kalkacak ve artık bu işlemler e-Devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

e-Devlet kapısını kullanabilmek için de PTT şubelerinden e-devlet şifresi almak gerekecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)