Anasayfa / Form-Dilekçe / Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik Eki Belgeler

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik Eki Belgeler

Sponsorlu Bağlantılar

SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKİ BELGELER

Meslek mensupları tarafından asgari işçilik incelemesi kapsamında işyeri yasal kayıt ve belgeleri incelenmesini müteakip düzenlenecek rapor ve hesaplama cetvellerinin Yönetmelik ekinde yer alan şablonlara uygun olması gerekmektedir.

Yönetmelik ekinde yer alan belge şablonları aşağıda belirtilmiştir.

Ek 1 – Rapor Kapağı, Ek 2 – Rapor ,Ek 3 – Rapora Eklenecek Faaliyet Belgesi, Ek 4 – İhaleli İşlere Ait Hesaplama Cetveli, Ek 5 – Özel Bina İnşaatlarına Ait Hesaplama Cetveli

Söz konusu şablonlara Başbakanlık Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.