Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; asgari işçilik uygulaması kapsamına giren, dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işverenlerine ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında, Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik olarak 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesinin usul ve esaslarını düzenlemek üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi” 59 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik 27 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ekim 2008 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik yukarıda da belirtildiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişiksizlik belgesi alması gereken ve Kurumda müstakilen tescil edilmiş olan ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; özel bina inşaatı, asgari işçilik oranı, idare, ihale konusu iş, ilişiksizlik belgesi, inceleme, işveren, işyeri, meslek mensubu, alt işveren gibi kavramların tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Raporların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar başlıklı ikinci bölümünde; inceleme yapılması, ortak hükümler, rapor üzerinde yapılacak işlem, rapor düzenlenmeyecek işler, rapor düzenleme sınırı, rapor düzenleme şekli, rapor düzenlenemeyecek hâller,

– meslek mensuplarının düzenleyecekleri rapordan doğan sorumlulukları başlıklı üçüncü bölümünde; meslek mensuplarının eğitimi, sorumluluk,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.