Anasayfa / Emeklilik / SGK 2000 Sonrası İntibak İçin Olumsuz Yanıt Verdi

SGK 2000 Sonrası İntibak İçin Olumsuz Yanıt Verdi

Sponsorlu Bağlantılar

Kamuoyunda intibak olarak anılan uygulama kapsamında 6283 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 ve 40 ıncı maddeler çerçevesinde; son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olan SSK emeklilerinin aylıkları ve 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak hesaplanmış olan Bağ-Kur emekli aylıkları, 2013 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere yeniden hesaplanmıştı (İntibak Yasası Çıktı – Uygulama 2013 Yılında Başlayacak başlıklı haber).

Ancak bu uygulama üzerine, özellikle Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) öncülüğünde, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de intibak uygulanması gerektiği yönünde kamuoyunda önemli bir talep oluşmuştu. Hatta bu yöndeki talepler halen de devam etmektedir.

Bu talepler çerçevesinde, bazı emekliler “İntibak Yasası”ndan faydalanamadıkları için diğer emeklilerle aralarında ciddi maaş farkı olduğu gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmuş, başvuruyu değerlendiren Kurum da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları ve sağlanan yardımlardaki farklılıkların aynı konumdakiler arasında eşitsizliğe yol açmaması için gerekli yasal ve mevzuat çalışmalarının yapılması hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na tavsiyede bulunmuştu.

Kamu Denetçisinin (Ombudsmanın) bu yöndeki tavsiye kararını SGK’ya göndermesinin ardından, dikkatler SGK’nın tavsiyeyi uygulayıp uygulamayacağı, dolayısıyla 2000 ve sonraki yıllarda emekli olanların da maaşlarında artışın yolunu açacak yeni bir intibak uygulamasına gidilip gidilmeyeceği konusuna çevrilmişti.

Tavsiyeyi değerlendiren SGK; sosyal güvenlik uygulamalarında sigortalılara sağlanan hak ve yükümlülüklerde yaşanan farkların giderilerek norm ve standart birliği sağlamak amacıyla 5510 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe konulduğunu hatırlatarak, sigortalıların kazanılmış haklarının korunması ve statü hukukundan kaynaklanan farklılıklar nedeniyle işçi memur–esnaf olarak çalışanların tek bir emeklilik rejimine tabi tutulmasının mümkün olmadığını bildirdi.

5510 Sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların statü hukukuna göre belirlenmiş olan ilgili kanunlardaki emeklilik şartlarına tabi tutulduğunu belirten SGK, şu ifadelerle tavsiye kararına olumsuz yanıt verdi:

“5510 Sayılı Yasa’nın geçici 39. maddesinde 2000 yılı Ocak ayı gösterge sistemine göre bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarının yeniden hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapılmadığından ve 2000 yılından sonra emekli olanlara ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, başvurular üzerine alınan tavsiye kararı hakkında Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”

Konunun başından beri takipçisi olan Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu ise yaptığı açıklamada; SGK’nın 2000 ve sonraki yıllarda emekli olanların maaşında intibak düzenlemesi yapılamayacağı görüşünün, emeklileri üzen bir karar olduğunu ifadede ederek, konuyu Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu esasından da hareketle yargıya taşıyacaklarını bildirdi.