Anasayfa / Haber / SGK 6645 Teşvikiyle İlgili Genelge Yayımladı

SGK 6645 Teşvikiyle İlgili Genelge Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 23/4/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 15 inci madde ile yeni bir teşvik getirilmişti.

Söz konusu madde uyarınca; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4/1-a (SSK) kapsamında işe alınması ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması şartıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık prim indirimi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan tutara ait işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için ise yukarıdaki süreler 6 ay artırımlı olarak uygulanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü söz konusu teşvikin uygulanmasıyla ilgili ayrıntıları belirten 2016/1 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Genelge;

– Söz konusu geçici 15 inci maddede düzenlenen sigorta primi desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esasları,

– Destekten yararlanılabilmesi için aranacak genel şartlar,

– Sigorta primi desteğinden yararlanma süresi,

– Primlerin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından karşılanacak kısmının hesaplanması,

– Alt işvereni (taşeronu) bulunan işyerlerinin durumu ve yapılacak işlemler,

– İşverenlerce yapılacak başvurunun şekli ve müdürlükler tarafından yapılacak işlemler,

– Muvazaalı işlemlerin önlenmesi,

konularında düzenlemeler içeriyor.

Söz konusu 2016/1 sayılı Genelgeye http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/genelgeler/

linkinden ulaşılabilir. (isvesosyalguvenlik.com)