Anasayfa / Eski Haberler / SGK Açısından İşyeri Yasal Kayıt ve Belgelerini Saklama Süresi Bir Yıl Arttı

SGK Açısından İşyeri Yasal Kayıt ve Belgelerini Saklama Süresi Bir Yıl Arttı

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenler işyeri defter, kayıt ve belgelerini istendiğinde SGK Kontrol Memuru veya Müfettişine ibraz etmek üzere ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 5 yıl boyunca saklamak zorunda idiler.

Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu 5 yıllık süre 10 yıl olarak değiştirilmiş, kamu idareleri için ise 30 yıl süreyle saklama zorunluluğu getirilmiş, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 23 üncü maddesiyle de kademeli bir geçiş öngörülmüş, bu doğrultuda saklama süresi 2008 için 5 yıl, 2009 için 6 yıl olarak uygulanmış olup 2010 yılı için ise 7 yıl olarak uygulanacak, her hangi bir mevzuat değişikliği olmaması halinde en son 2013 için 10 yıl olacak ve özel sektör için bu şekilde kalacak, kamu idareleri için ise 30 yıl dolana kadar her yıl bir kademe artacak, 2033 yılında 30 yıla ulaşarak sabitlenecektir.

Not: Bu konuda sonradan uygulama değişikliğine gidilmiş olup, yapılan değişiklik SGK Üç Önemli Konuda Uygulama Değişikliğine Gitti başlıklı haberde belirtilmiştir.