Anasayfa / Haber / SGK Altı Aylık Mali Durum Raporunu Yayımladı

SGK Altı Aylık Mali Durum Raporunu Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, genel yönetim kapsamındaki idarelerin; ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları öngörülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu da söz konusu hüküm doğrultusunda hazırladığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu yayımladı.

Söz konusu rapora göre ilk altı aylık dönemdeki mali gerçekleşmeler aşağıda yer almaktadır;

A- Bütçe Giderleri

– 27/12/2012 tarihli ve 2012/472 sayılı Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Mali Yılı Bütçe Kararı ile Kuruma 181 miyar 283 milyon 297 bin TL ödenek tahsis edildi, aynı dönemde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 97 nci maddesi gereği 4 milyar 489 milyon 113 bin TL ödenek devren eklendi.

– 2013 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi yani altı aylık dönem itibarıyla bütçe giderleri toplamı 92 milyar 515 milyon 840 bin TL olarak gerçekleşti. 2013 yılı Haziran sonu gerçekleşmesi, 2012 yılı Haziran sonu gerçekleşmesine göre % 16,26 artış gösterdi, yani 2013 yılının ilk altı ayında gerçekleşen Kurum gideri 2012 yılı ilk altı ayına göre % 16,26 arttı.

– 2013 yılının ilk 6 ayı itibariyle toplam giderin % 64,97’sini oluşturan emekli aylığı ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artarak, 2013 bütçesine göre ise % 1,8 oranında azalış göstererek 58 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşti.

– Sağlık gideri ise geçen yılın aynı dönemine göre %13.3, 2013 bütçesine göre ise % 4,9 artış göstererek 25 Milyar 344 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

B- Cari Transferler (Genel Bütçeden Aktarılan Tutarlar)

– Cari Transferler Ocak – Haziran döneminde 91 milyar 677 milyon 548 bin TL olarak gerçekleşti.

– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 97’nci maddesi gereği 4 milyar 489 milyon 503 bin TL ödenek eklenerek, toplamda 183 milyar 580 milyon 710 bin TL’ye ulaştı.

C- Bütçe Gelirleri

– Mizan verilerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam geliri 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde 64 milyar 583 milyon 608 bin TL olarak gerçekleşmiş iken, 2013 yılının aynı döneminde % 28,96 oranında artarak 83 milyar 285 milyon 617 bin TL oldu.

Raporun tamamına;

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/20b2c5d7-dce5-434c-8000-9bafa8b08f86/duyuru_20130905_01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20b2c5d7-dce5-434c-8000-9bafa8b08f86&CSRT=17137853811209875756

linkinden ulaşabilirsiniz.