Anasayfa / Haber / SGK Anlaşmasız Sağlık Tesislerinden Alınan Hangi Raporları Kabul Edecek ?

SGK Anlaşmasız Sağlık Tesislerinden Alınan Hangi Raporları Kabul Edecek ?

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi (anlaşması) olamayan sağlık hizmet sunucularından alınmış olan istirahat raporlarının resmi sağlık hizmet sunucularına onaylatılması gerekiyordu. Aksi takdirde Kurum bu raporları kabul etmiyor ve geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödemiyordu. Ancak daha sonra 1 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı, 3 Mayıs 2014 tarihli yönetmelik değişikliği ile de diğer tüm istirahat raporları için onay şartı kaldırıldı (Bkz. SGK’dan Büyük Kolaylık – Raporlarda Onay Şartı Kaldırıldı başlıklı yazı).

Durum böyle olmakla birlikte, bu düzenlemeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmasız sağlık tesislerinden alınacak tüm istirahat raporlarını kabul edeceği anlamına gelmediğinden, Kurum bu konudaki şartları belirledi.

Buna göre;

Anlaşmasız sağlık tesisinden alınan istirahat raporunun Kurumca kabul edilebilmesi yani geçerli sayılabilmesi için öncelikle;

1- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan matbu Geçici İş Göremezlik Belgesindeki bilgilerin sözleşmesiz sağlık tesisi hekimi tarafından istirahat raporuna eksiksiz olarak işlenmesi,

2- İstirahat raporunu veren hekimin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması,

3- Düzenlenmiş olan istirahat raporunun sağlık tesisi tarafından elektronik ortamda (internetten) E-Ödenek programı üzerinden veya kağıt ortamında Kuruma gönderilmesi,

şartları aranacak.

Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmesi olmasa da bu şartlara uygun olarak; iş yeri hekimlikleri, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet gösteren özel poliklinikler ile “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet gösteren ağız ve diş sağlığı poliklinikleri tarafından verilen istirahat raporları Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri tarafından geçerli sayılacak.

Ancak, özel muayenehaneler için durum biraz farklı. “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında ağız ve diş sağlığı hizmeti veren poliklinik ve muayenehaneler hariç, herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmaksızın özel muayenehane işleten hekimler tarafından sigortalılara verilen istirahat raporları Kurum tarafından geçerli sayılmayacak, dolayısıyla bu raporlara istinaden herhangi bir geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenmeyecek. Özel muayenehane hekimleri tarafından istirahati uygun görülen sigortalıların, sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularına müracaat edip, yapılacak muayene sonucu istirahat raporu almaları halinde Kurum bu raporu kabul edecek. Yani bir nevi rapor onaylanmış olacak.