Anasayfa / Eski Haberler / SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonu Koordinatör İl Müdürlüklerinde Oluşturulacak

SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonu Koordinatör İl Müdürlüklerinde Oluşturulacak

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, özel bina inşaatları ve ihale konusu işlerle ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesi hükmüne istinaden yürütülen asgari işçilik uygulamasında, esas alınan işçilik oranları genelde bir çok iş için önceden belirlenmiş ve 03/09/1999 tarihli ve 16-192 Ek Sayılı Genelge ile 29/09/2005 tarihli ve 25951 sayılı, 22/06/2006 tarihli ve 26206 sayılı, 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’lerde yayımlanan tebliğler ekinde açıklanmış olup, söz konusu listeler halen uygulanmaktadır.

Ancak söz konusu listelerde birçok işe ait asgari işçilik oranları yer almakla birlikte, zaman zaman listelerde yer almayan işlerlerle veya listelerde yer alsa bile ihale makamınca kısmen ya da tamamen malzeme verilen işlerle karşılaşıldığından, bu işlere uygulanacak asgari işçilik oranı, Ankara’da Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenmekteydi.

Ancak, 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, artık Asgari İşçilik Tespit Komisyonu Sosyal Güvenlik Kurumu Koordinatör İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak. Söz konusu asgari işçilik oranları listeleri Pratik Bilgiler/Asgari İşçilik Oranları Listesi kısmında, asgari işçilik uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi ise Ayrıntılı Konu Anlatımlı – Açıklamalı Dosyalar/Sosyal Güvenlik Mevzuatı/Asgari İşçilik Uygulaması ile Asgari İşçilik Uygulaması Çerçevesinde SMMM ve YMM’ler Tarafından İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi bölümlerinde yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)