Anasayfa / GSS / SGK Bütün Hastanelere İki Kat Fark Ücretin Yolunu Açtı

SGK Bütün Hastanelere İki Kat Fark Ücretin Yolunu Açtı

Sponsorlu Bağlantılar

Vakıf üniversitelerine ait hastaneler ile özel hastanelerin alabileceği ilave ücretle ilgili daha önceki mevzuata göre; Sosyal Güvenlik Kurumu kendisiyle anlaşması olan hastaneleri “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” çerçevesinde; hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar ve benzeri gibi ölçütlere göre sınıflandırarak puan vermekte, hastaneler puanlama durumuna göre, verdikleri sağlık hizmeti için SGK’nın kendilerine ödediği tutarın % 90, % 75, % 60, % 45 veya % 30’una kadar ilave ücret alabilmekteydiler. Sadece branş bazında anlaşmalı olan hastaneler ise en fazla % 30 fark ücret alabilmekteydiler. Dolayısıyla bu uygulamaya göre en yüksek puanı alan birinci sınıf hastaneler en fazla % 90 ilave ücret alabilirken, en düşük puanı alan hastaneler ise en fazla % 30 ilave ücret alabilmekteydi. Böylece hastaneler hizmet kalite ve standardına bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük ilave ücret alabilmekteydi.

Ancak, bilindiği üzere 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanun ile vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin alabileceği ilave (fark) ücreti % 200’e kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi. Bakanlar Kurulu da bu yetkisini kullanarak ilave ücret üst sınırını % 200’e çıkardı ve buna ilişkin Karar 12 Ekim 2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı (Vakıf Üniversite ve Özel Hastane Fark Ücretleri İki Katına Çıktı başlıklı haber).

Yapılan bu düzenlemeler üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu “Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge”yi yürürlükten kaldırdı ve hastaneleri puanlandırma uygulamasına son verdi. Dolayısıyla artık 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren, kalite ve hizmet standardına bakılmaksızın SGK ile anlaşmalı bütün Vakıf Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler, verdikleri sağlık hizmeti karşılığında SGK’nın kendilerine ödediği tutarın % 200’üne yani iki katına kadar hasta veya yakınlarından ilave ücret alabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu da konuya ilişkin açıklamasında;

22/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabileceklerini,

belirtti.