Anasayfa / Pratik Bilgiler / SGK Eksik Gün Kodları

SGK Eksik Gün Kodları

Sponsorlu Bağlantılar

Aylık prim ve hizmet belgesinin eksik gün nedeni bölümüne, belgenin ait olduğu ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.

Eksik Gün NedeniEsik Gün Kodu
İstirahat01
Disiplin cezası03
Gözaltına alınma04
Tutukluluk05
Kısmi istihdam06
Puantaj kayıtları07
Grev08
Lokavt09
Genel hayatı etkileyen olaylar10
Doğal afet11
Birden fazla12
Diğer13
Devamsızlık15
Fesih tarihinde çalışmamış16
Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma17
Kısa çalışma ödeneği18
Ücretsiz doğum izni19
Ücretsiz yol izni20
Diğer ücretsiz izin21
5434 SK ek 76, gm 19222