Anasayfa / Eski Haberler / SGK Elektronik Haciz Uygulamasına Geçiyor

SGK Elektronik Haciz Uygulamasına Geçiyor

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun süresinde ödenmeyen prim, idari para cezası ve diğer tüm alacakları amme (kamu) alacağı niteliğinde olup; gecikme zammı, tahsil zamanaşımı ve tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin (borcun silinmesi) konuları hariç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir. Gecikme zammı, tahsil zamanaşımı ve tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin konularında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir. 6183 sayılı Kanun uyarınca da vadesinde ödenmeyen kamu alacağının ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması için borçluya Ödeme Emri gönderilir. Ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren borç yedi gün içerisinde ödenmez veya eksik ödenirse, ödenmeyen kısım için herhangi bir tecil veya taksitlendirme de yapılmaz ise alacaklı kamu idaresinin haciz hakkı doğar. Bu hakka istinaden de borçlunun kendi elinde ve diğer şahıslar elinde bulunan menkul ve gayrimenkul malvarlığının borcu karşılamaya yetecek kadarına alacaklı kamu idaresi tarafından haciz konulur, ardından da haczedilen mallar satılarak alacak tahsil edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının tahsili işlemleri de Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve bazı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde bulunan Hukuk ve İcra Servisleri tarafından bu şekilde yürütülmektedir. Bu çerçevede aslında bir süredir bazı gayrimenkul (ev, arazi, arsa gibi taşınmaz mallar) ve menkul (motorlu kara, deniz araçları gibi taşınır mallar) haczi işlemleri Kurum tarafından elektronik zaten elektronik ortamda yürütülmekteydi. Ancak borçlunun bankalarda yer alan nakit malvarlığına haciz konulması gibi bazı işlemler halen icra müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılmak suretiyle yürütülmekteydi. Bu da işlem sürelerinin uzamasına, emek ve zaman kaybına yol açmakta, ayrıca haberleşme ve posta giderlerinin de artmasına sebep olmaktaydı.

Kurum bu noktada Adalet Bakanlığı ile elektronik haciz uygulamasına ilişkin bir protokol imzaladı. Buna göre daha önce yazışma yapmak suretiyle yürütülen haciz işlemleri artık UYAP sistemi (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden elektronik ortamda yürütülecek, icra müdürlükleri ile yazışma yapılmasına gerek kalmadan elektronik ortamda on-line olarak haciz işlemleri yapılacak. Böylece evrak üzerinde ve posta yoluyla yapılan yazışma ve işlemlere de gerek kalmayacağı için işlemlerin çabuklaşması yanında Kurumun yaklaşık 12 milyon TL civarında tasarruf yapacağı tahmin ediliyor.(www.isvesosyalguvenlik.com)