Anasayfa / Haber / SGK Fazla İlave Ücret Alan Özel Hastanelere Göz Açtırmayacak

SGK Fazla İlave Ücret Alan Özel Hastanelere Göz Açtırmayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık alanında 2005 yılında yapılan reform düzenlemelerden sonra özel hastane ve tıp merkezlerinin kapsısı sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan hastalara açılmıştı.

Şüphesiz sevindirici olan bu uygulama diğer taraftan da özel hastane ve tıp merkezlerinin hastalardan yüksek ilave ücret almasıyla sorun haline de geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda sürekli kontrol ve denetim mekanizmasını işletti, özel hastane ve tıp merkezlerinin hastalardan alabileceği ilave ücretleri devamlı kontrol altında tutmaya başladı. Ancak başta yüzde 70 olan ilave ücret sınırı baskılar sonucu önce yüzde 100’e, son olarak da yüzde 200’e yükseltildi. (Bkz. Vakıf Üniversite ve Özel Hastane Fark Ücretleri İki Katına Çıktı, Özel Hastanelerde Fark Ücret Artışının Sebebi Belli Oldu) Şu an aynı uygulama devam etmekte olup, özel hastane ve tıp merkezlerinin hasta veya yakınından, yapılan işlem veya uygulama (muayene veya tedavi) için SGK’nın kendilerine ödediği tutarın en fazla iki katını alması gerekiyor.

Kurumca karşılanmayan sağlık hizmetleri için alınan ücret ise ilave ücret kapsamına girmediğinde, SGK bununla ilgilenmiyor. Kendisinden bu konuda fazla ücret alındığını düşünen kişi Sağlık Bakanlığına şikayette bulunabilir.

Yapılan bu artış maalesef yine yeterli olmadı ve bazı özel hastane ve tıp merkezleri hasta veya yakınından yukarıda belirtilen sınırın çok üzerinde ilave ücret alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise 2017 yılı için geçerli olmak üzere ilave ücret konusunda özel hastane ve tıp merkezleri için şartları yeniden belirledi, şartlara uymayan hastane ve tıp merkezlerine yüksek idari para cezaları uygulayacak.

İlave Ücret Konusunda Uyulacak Kurallar

Buna göre,  Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel hastane veya tıp merkezleri;

– İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir şekilde branş bazında düzenlenecek, Sağlık Uygulama Tebliği Ek-4’e uygun tabelayı hasta tarafından görülebilecek şekilde ilave ücretin tahsil edildiği yerlere asacak. Eğer hastane veya tıp merkezi sadece ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinde faaliyet gösteriyorsa, ilave ücret alınmadığını EK-5’e uygun  bir tabela ile duyuracak. (İlave Ücret Alınmayacak Kişiler ile İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Muayene – İlaç – Tedavi Katılım Payı ve İlave Ücret Uygulamaları sayfasında yer almaktadır.)

–  Tavan dahilinde belirlediği ilave ücret oranını, Kurumca ilave ücret tavan oranının duyurulmasını ve/veya Kurumca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben 30 (otuz) gün içinde; alınacak ilave ücret oranındaki artışları ise 10 (on) iş günü öncesinde sözleşme kapsamında yer alan her bir branş için ayrı ayrı olmak üzere yazılı ve CD ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecek.

– Sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alacak. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunulamayacak.

– Aynı başvuru numarası altında yapılan Kurumca karşılanan sağlık hizmeti bedellerinin toplamının 100 (yüz) TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, Sağlık Uygulama Tebliği eki “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” yi (EK-1/B) yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya verecek. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verecek. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilecek, örneğin e-posta adresine gönderilebilecek.

Uygulanacak Cezalar

– Hastaya sunulmuş olan hizmetleri ve ilave ücreti gösterir belgenin süresi içerisinde hastaya/hasta yakınına verilmemesi halinde her bir hasta için 3.000 (üç bin) TL idari para cezası uygulanacak.

– Hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 10 (on) katı tutarında ceza uygulanacak. Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedeli hastane veya tıp merkezinin Kurumdaki alacağından mahsup edilerek ilgili kişiye iade edilecek. Ancak, Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde hastane veya tıp merkezi tarafından ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı alınacak. Örneğin; hasta veya yakınından alınması gerekenden bin lira fazla ilave ücret alındığının tespit edilmesi halinde 10 bin lira para cezası uygulanacak. Eğer özel hastane veya tıp merkezi bu cezanın kendisine tebliğ tarihinden itibaren aldığı fazla ilave ücreti ilgili kişiye geri öderse bu durumda 5 bin lira ceza uygulanacak.

Vatandaş Nereye Şikayet Edecek ?

SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; kendisinden fazla ilave ücret alındığını düşünen kişinin ilgili hastane veya tıp merkezini AL0 170’e şikayet edebileceğini, ancak öncelikle yaptığı ödemelere ilişkin fatura almış olması gerektiğini, ayrıca Kurumda cep telefonu (GSM) numarası kayıtlı olan kişiye hastaneye gitmesi halinde Kurumun yapılan işlemler için ne kadar ödediğine dair mesaj gideceğini, böylece kişinin ne kadar ilave ücret ödemesi gerektiğini bileceğini belirtti.

Ayrıca https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/ linkinden ulaşılabilecek Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş sayfasındaki Ne Kadar İlave Ücret Ödeyeceğim kısmından da sorgulama yapılabilecek. (isvesosyalguvenlik.com)