Anasayfa / Haber / SGK Geciken Para Cezalarını Uygulamaya Başladı

SGK Geciken Para Cezalarını Uygulamaya Başladı

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesi uyarınca; 4/1-a (SSK) kapsamında işe başlayan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin;

– Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde yani ilk defa işyeri dosyası açılacak işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

– İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

– Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

– Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir.

Kanunun “Sigortalılığın sona ermesi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca da 4/1-a kapsamındaki sigortalıların hizmet akitlerinin sona erdiği yani işten çıkarıldıkları tarihte sigortalılıkları sona ermiş sayılmakta ve bu kişiler adına en geç 10 gün içinde “Sigortalı işten ayrılış bildirgesi” verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu bildirgeleri süresinde vermeyen işverenlere ise 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (j) bentleri gereğince idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. (Bkz. SGK İdari Para Cezaları).

Ancak özellikle internet üzerinden süresi geçtikten sonra verilen bazı sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleriyle ilgili olarak söz konusu idari para cezalarının uygulanmadığının anlaşılması üzerine, Kurum gerekli kontrolleri yaptı ve bu işyerlerini tespit etti. Kurum müdürlükleri de bu konudaki idari para cezalarını işverenlere tebliğ etmeye başladı.

Öte yandan bu idari para cezalarından 2014 Nisan ve önceki aylara ait olanlarla ilgili olarak 6552 sayılı Torba Yasa ile getirilen yapılandırmadan faydalanılabilecek.