Anasayfa / Eski Haberler / SGK Gelir Testi Yaptıranları GSS Prim Borçlarıyla İlgili Uyardı

SGK Gelir Testi Yaptıranları GSS Prim Borçlarıyla İlgili Uyardı

Sponsorlu Bağlantılar

Hiçbir sosyal güvenliği olmadığı için 01/01/2012 tarihi veya sonrasında genel sağlık sigortası kapsamına alınan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gönderdiği tebligata/mektuba istinaden veya kendiliğinden gelir testine başvuran kişilerden aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan kişilerin, tespit edilen gelir durumuna göre genel sağlık sigortası primlerini her ay kendilerinin ödemesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca, bu kişilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için; sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması, ayrıca sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir (05/12/2011, 26/12/2011, 28/12/2011, 11/01/2012, 20/01/2012, 24/01/2012 tarihli haberler ve Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler).

Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda ilgililere uyarıda bulunarak, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla gelir testi sonucu genel sağlık sigortası tescili yapılan vatandaşların sağlık yardımından yararlanabilmeleri için, 60 günden fazla genel sağlık sigortası prim borcu bulunmaması gerektiğini, vatandaşların sağlık hizmet sunucularına müracaatları esnasında, mağduriyet yaşamamaları için genel sağlık sigortası primlerini yasal süresi içerisinde düzenli olarak ödemelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Söz konusu duyuru metni Kurumun internet sitesinde yer almaktadır.

Öte yandan, vatandaşlar genel sağlık sigortası tescil durumlarının takibini https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapabilecekler.(www.isvesosyalguvenlik.com)