Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / SGK Gözlük ve Kontakt Lens Bedellerini Hangi Şartlarla Karşılamaktadır ?

SGK Gözlük ve Kontakt Lens Bedellerini Hangi Şartlarla Karşılamaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı ve hak sahiplerinin kullanacakları gözlük, gözlük camı ve kontakt lens bedelleri aşağıda belirtilen şartlarla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Gözlük Cam ve Çerçeve Bedellerinin Karşılanması Şartları

– Gözlük cam ve çerçevesine ait reçetnin göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ya da bu dalda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Acil polikliniklerinde yazılan gözlük cam ve çerçeve reçetelerinin bedelleri Kurum tarafından karşılanmaz, kişinin ücretini kendi cebinden ödemesi gerekir. Teleskopik gözlük camı reçetesinin ise üçüncü basamak sağlık kuruluşu (üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri) sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

– Reçetenin veya raporun düzenlenme tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde optisyenlik müessesesine (gözlükçüye) başvurulması gerekir.

– Konjenital katarakt nedeniyle opere (ameliyat) olmuş afak olgular hariç, kontakt lens kullanan hastaların gözlük cam ve çerçeve bedellerini SGK karşılanmaz.

Kontakt Lens Bedellerinin Karşılanması Şartları

– Kontakt lens bedeli,

a- Konjenital katarakt nedeniyle opere (ameliyat) olmuş afak olgularda,

b- Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,

c- Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

ancak üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca (üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerince) düzenlenen en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu olması halinde ödenir.

– Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri ise SGK tarafından karşılanmaz.

Yenileme Süresi

– Gözlük cam ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Üç yıllık süre dolmadan aynı kişinin tekrar güzlük alması veya mevcut gözlüğün camını yenilemesi halinde SGK gözlük veya cam bedelini karşılamaz. Ancak, görme bozukluğunda 0,5 diyoptrilik değişiklik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir. Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çerçevelerinin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde üç yıllık süre dolmadan gözlük cam ve çerçevesi yenilenebilir.

– Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır. Ancak, konjenital katarakt nedeniyle opere (ameliyat) olmuş 6 yaşından küçük çocuklarda sağlık kurulu raporuna istinaden 6 ayda bir yenilenebilir. Aynı şekilde kontakt lensin sağlık kurulu raporu raporu ile “aylık sık replasmanlı” olarak kullanılacağının belirtilmesi halinde 6 ayda bir, “yıllık” olarak kullanılacağının belirtilmesi halinde ise yılda bir yenilenebilir.

– Burada belirtilen yenilenme süreleri dolmadan alınacak kontakt lenslerin bedelleri SGK tarafından karşılanmaz. Ücretini kişinin cebinden ödemesi gerekir.

– Yenileme hakkının doğup doğmadığı e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresindeki SGK sorgulamaları bölümündeki Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama sayfasından yapılabilir.

SGK Tarafından Karşılanan Tutarlar

– SGK gözlük çerçeve bedelinin en fazla 35 liralık kısmını, kullanılacak camın cinsine göre de cam bedelinin (çift cam için geçerlidir) en fazla 10,16 lira ile 76,27 liralık kısmını karşılamaktadır. Kişinin seçtiği gözlük cam ve çerçeve fiyatının bu tutarları aşması halinde artan kısmı kişinin kendisinin ödemesi gerekmektedir. Teleskopik gözlük camlarında ise en fazla tek cam için 550 lirasını, çift cam için bin 110 lirasını karşılamaktadır.

– Kontakt lenslerde ise SGK tek kontakt lensde en fazla 170 liralık kısmını, çift kontakt lensde en fazla 340 liralık kısmını, aylık sık replasmanlı kontakt lensde en fazla (1 Kutu 6 Adet) için 50 liralık, (2 Kutu 12 Adet) için 100 liralık kısmını karşılamaktadır. Kişinin seçtiği kontakt lens bedelinin burada belirtilen tutarı aşması halinde artan kısmı kendisinin cepten ödemesi gerekmektedir.

– Yukarıda belirtilen fiyatlara; cam-işçilik-hizmet bedeli dahil olup KDV dahil değildir, KDV ayrıca ilave edilecektir. (isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu