Anasayfa / GSS / SGK Hastane Uygulamalarında Karşılaşılan Bazı Sorunlara Çözüm Getirdi

SGK Hastane Uygulamalarında Karşılaşılan Bazı Sorunlara Çözüm Getirdi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmet sunucularına başvuruları sırasında iki konuda karşılaştıkları sorunun çözümüyle ilgili olarak MEDULA sitemi üzerinde gerekli değişiklikleri yaptı.

Tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında, öncelikle MEDULA sitemi üzerinden başvuran kişinin Kurumun sağlık yardımlarına müstehak olup olmadığı kontrol ediliyor, kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkı varsa provizyon numarası alınıyor, bu şekilde ilgili kişi muayene ve tedavi olabiliyor. Kurum sağlık yardımlarına müstehak olan kişilerin kayıtları ise Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) üzerinden yapılıyor. Ancak, sigortalı ve hak sahiplerinin nüfus, tescil, tahsis veya ödeme kayıtlarında meydana gelen değişiklikler Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi’ne (SPAS) aktarıldığı halde, bu değişikliklerin sağlık hizmet sunucularının provizyon almada kullandıkları MEDULA uygulamasına aynı gün içerisinde yansımaması nedeniyle, sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet sunucularında sorunlarla karşılaşması, sağlık yardımı alma hakları olduğu halde, sistemde müstehak görünmediklerinden provizyon alınamaması, dolayısıyla sigortalı veya hak sahiplerinin muayene ve tedavi olamadan gittikleri sağlık hizmet sunucusundan geri dönmek zorunda kalmaları, bu durumun da çeşitli sıkıntılara yol açması üzerine, Kurum bu konuya çözüm getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirtilen sorunun çözümüne yönelik olarak MEDULA Hastane uygulamasında; giriş ekranının sol tarafında bulunan “Evrak İşlemleri” menüsünün altına “Müstehaklık Tekrar Sorgulama” ekranı ekledi. Artık bu ekrandan ilgili kişinin kimlik bilgisi ile girildiğinde tablodaki kayıt silinip yeniden SPAS sistemindeki güncel bilgiler MEDULA kayıtlarına yansıtılacak.

Eczane uygulamasında ise “Reçete Giriş Ana Ekranında” “Gün İçinde Müstehaklık Sorgusunu Yeniden Yap” kutucuğu işaretlenip “Kaydet” butonuna basıldığında mevcut tablodaki kayıt silinip yeniden SPAS sisteminde yer alan en son güncel kayıtların yansıtılması sağlanarak hatalı kayıtlar düzeltilecek.

Bu şekilde kişiler sağlık hizmet sunucusundan geri dönmek zorunda kalmayacak, herhangi bir sıkıntı yaşamayacak.

Aynı şekilde, emekli aylığı aldığı halde, tekrar çalışmaya başlayan sigortalılar (sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar) rahatsızlıkları nedeniyle sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında, bu kişilerin genel sağlık sigortalılığı aylık aldıkları kapsam üzerinden sağlandığından, bunlar adına iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolundan istirahat raporu verilmesi gereken durumlarda, MEDULA sistemi üzerinden iş göremezlik (istirahat) raporu düzenlenemiyordu.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu sorunla ilgili olarak da MEDULA sisteminde gerekli değişikliği yaptı. Artık, bu durumda olup, istirahat raporu düzenlenemeyen sigortalılar için, yazılım firmaları aracılığı ile MEDULA sistemine entegrasyonu sağlanan provizyon ekranlarında, web servis aracılığı ile yine MEDULA sisteminde “İş Göremezlik” seçeneğinin işaretlenmesi halinde istirahat raporlarının düzenlenmesi mümkün olacak.

Bu şekilde istirahat raporu düzenlenen sigortalılar için muayene katılım payı ve eczane katılım payı hak sahibi olarak aylık veya gelir aldığı kapsamdan tahakkuk edecek, istirahat raporları ise sigortalı olarak çalıştığı kapsam üzerinden sorunsuz bir şekilde Kurum veri tabanına kayıt edilecek.