Anasayfa / Eski Haberler / SGK Hastanelerin Alabilecekleri Fark Ücretlere İlişkin Duyuru Yayımladı

SGK Hastanelerin Alabilecekleri Fark Ücretlere İlişkin Duyuru Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği gibi, sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta, ancak belirli sınırlar dahilinde özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri SGK’lı hastalardan ayrıca fark ücret almaktadırlar. Bu konuda bazı basın – yayın organlarında, özel hastanelerin SGK’lı hastalar için gündüz farklı, gece farklı fiyat tarifesi uyguladığı, gece tarifesinin sadece muayene ücretleri için değil yapılan testler için de uygulandığı, dolayısıyla bazı hastanelerde hastalardan yüksek fark ücret alındığına ilişkin haberler yer alması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu 21/12/2010 tarihinde bir basın duyurusu yayımladı.

Duyuruda;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinde özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin alabilecekleri ilave ücret tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili kılındığı, Bakanlar Kurulu tarafından 16/11/2009 tarih – 2009/15627 sayı ile alınan ve 08/12/2009 tarih – 27426 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “..özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin; hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar ve benzeri gibi ölçütlere göre sınıflandırılarak sunulan sağlık hizmetlerinden “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu”nca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla % 70’ine kadar ilave ücret alabileceklerinin belirtildiği, belirtilen kriterlere göre 406 adet özel hastane ile vakıf üniversite hastanesinin sınıflandırıldığı, bu hastanelerin alabilecekleri ilave ücretlerin 29 Ocak 2010 tarihinde Kurum internet sayfasından duyurulduğu, buna göre;

800-1000 puan 97 adet %70 ilave ücret,

600-800 puan 146 adet %60 ilave ücret,

400-600 puan 124 adet %50 ilave ücret,

200-400 puan 36 adet %40 ilave ücret,

0-200 puan 3 adet %30 ilave ücret alabilecekleri,

Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin, Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden belirlenen ilave ücret oranlarından daha yüksek oranda ücret talep etmelerinin kesinlikle yasak olduğu, sigortalılardan daha yüksek oranda ilave ücret talep edilmesinin tespiti halinde sözleşme hükümlerine göre cezai müeyyideler uygulandığı, Kuruma yapılan ihbar ve şikayetlerin ise derhal değerlendirilerek konunun incelenmesi ve araştırılmasının yapıldığı, basın yayın organlarında çıkan söz konusu haberler ihbar kabul edilerek, konunun soruşturulması hususunda derhal müfettiş görevlendirildiği,

açıklamalarına yer verildi.

Bu konudaki ihbar ve şikayetler; 170 numaralı telefondan ulaşılabilecek olan ve 7 gün 24 saat hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ne bildirilebilecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)