Anasayfa / Haber / SGK İşkolu Kodu Belirlerken Artık Vergi Levhasını Esas Alacak

SGK İşkolu Kodu Belirlerken Artık Vergi Levhasını Esas Alacak

Sponsorlu Bağlantılar

6385 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle; 1 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları) prim oranının tüm işyerleri için yüzde 2 olarak sabitlenmesi, 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83 üncü maddesi ile “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84 üncü maddelerinin yürürlükten kaldırılması, buna bağlı olarak 1 Eylül 2013 tarihine kadar uygulamada kalan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’nin de (Prim Tarife Cetveli) yürürlükten kaldırılarak bunun yerine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yeni İşkolu Kodu Listesi yayımlanmasıyla birlikte işyerlerine işkolu kodu verilmesi, verilmiş olan işkolu kodunun değiştirilmesi işlem ve uygulamalarında yeni bir dönem başlamış olup, yeni dönemdeki işlem ve uygulamaların nasıl yürütüleceğini Yeni Mevzuata Göre İş Kolu Kodu ve NACE Koduna İtiraz ve Değişiklik İşlemleri başlıklı yazımızda açıklamıştık.

Söz konusu yazımızda da belirtildiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri artık ilk defa tescil edilecek işyerlerine verilecek işkolu kodunun belirlenmesi veya işverenin işkolu kodu değişikliği talebi halinde verilecek yeni işkolu kodunun belirlenmesi işlemlerinde, söz konusu işyeri işvereni vergi mükellefi ise;

– İnternet Vergi Dairesi’nden işverenin e-Vergi Levhasına bakacak, işkolu kodu belirlenecek işyerine ait adresin e-Vergi Levhasında kayıtlı işyeri adresi ile aynı olması durumunda, e-Vergi Levhasında yer alan işkolu kodunu esas alarak,

– Tescil edilecek işyeri adresinin e-Vergi Levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda ise işveren tarafından işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak işkolu kodunu gösterir resmi yazıda / belgede belirtilen işkolu kodunu esas alarak,

işlem yapacak.